سفارش تبلیغ
صبا


رفاقت همیشه

من یک دخترم....!!!


هی پسر....!!!
من یک دخترم....!!!
یک انسانم....
همانند تو....!!!
اما....
عقاید پدربزرگانمان، نگاه هیز مردمانمان.....
مرا متفاوت از تو میخواند.....!!!
تفاوتی که هیچوقت لمسشان نکردم......
اصلا کدام تفاوت....؟؟؟
من ابرو برمیدارم.... توام برمیداری....!!!
آرایش میکنم....توام اینکا رو میکنی....!!!
گوشواره میندازم....توام میندازی....!!!!
لوس حرف میزنم...توام میزنی....!!!
من و تو تنها یک تفاوت داریم...!!!
دوستی من با یک پسر، دوست داشتنش، هم اغوشیش، بوسیدنش....
یعنی.... فاحشگی....!!!
اما... برای تو... یعنی... آزادی.... جوونی کردن....!!!
من یک دخترم...!!!
حتی اگر فاحشه باشم....!!!
کارهایم زنانه است...!!!
افکارم زنانه است...!!!
دوست داشتنم زنانه است...!!
تکیه کردنم به یک مرد زنانه است....!!
من با تمام تفاوت ها پای جنسیتم، زنانگی ام ایستاده ام.....!!
اما تو چی...؟؟؟
مردانگی ات را به چه میفروشی....؟؟
من یک دخترم....!!!
فاحشه یا باکره فرقی ندارد.....!!
من ب جنسیتم افتخار میکنم.....!!(دخترالایک کنید تاهمه بدونن پرچمه دخترا همیشه بالاست{-72-}{-72-})Pic_love_21_holosms_ir.jpg

نوشته شده در یکشنبه 94/3/3ساعت 11:23 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |


دخـتــَــر کـه بــاشی

میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه

دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ

آغــوش گــَرم پـــِدرتـه

دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی

کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و

دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی

دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه

هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی

چه بـاشه چـه نبــاشه

قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته

*****.

.

گفــت : با پدر یه جمـــله بســـاز

گفتــم: من با پدر جمله نمیســازم ،

دنیــــــــامو می سازم

.

*****.

خدایـــا  !

به بزرگیـــــت قســـم …

توعکس های دست جمعی …

جای هیچ پدر و مـــــادری رو خــالی نذار …

آمیـــــننوشته شده در پنج شنبه 94/2/10ساعت 7:28 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |


نوشته شده در یکشنبه 94/2/6ساعت 12:22 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |

پسرایی هستن که. . . 

صدای خنده هاشون تو خیابون میپیچه 

شلواراشون نه خیلی براشون بزرگه نه 

خیلی کوچیک 

ابروهاشون فابریک خودشونه 

همونایی که نه لکسوز دارن نه کمـری!.. 

اما مـرام دارن 

چشمشون همه جا کار نمی کنه 

و دنبال موی بلوند و چشم آبی نیستن 

پسرایی که موزیکـ های خارجی رو بدون 

معنی کردن حفظ نمیکنن 

پُــــز نمیـــــــدن 

پاتوق شون مهمونی و شیشه و انواع 

مشروبی جات نیست 

آره رفیـق!.. 

اونایی که تکیه کلامشون معرفته 

بی ریا، با خدا، مهـربون و با مسئولیتن 

آدم میتــونه بهشون تکیه کنه 

کنارشـون آرامش داری

کنـارش باشی یا نباشی حواسش به بقیه 

دخترا نیست 

و آدم ها رو مثل هـم نمی بینن 

این جور پسرا خیلی مـردن 

خیلی تکن، خیلی خاصن... 

خیلی شوخن و جنگولکـ بازی در میـارن 

ولی احساس شون قویه 

آه که بکشن خدا دنیا رو واسشون زیر و رو میکنه 

اینارو اذیت نکنید،با احساساتشون بازی نکنید


نوشته شده در یکشنبه 94/1/16ساعت 3:45 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |

                  31282795016027766009.jpg
بــه چـه می انـدیشی رزمنده..!
بـه جـوانیت کـه بـه پای نسلی ریختـی کـه ارزش
خـونت را نمی دانند..!؟
که سـاده فرامـوش کردند عهـد و پیمانـشان را..
که عکـست را می بـینند و عکـست عـمل مـیکنند..!

46431067992003215528.jpg
اینــجا مدت هاست که...!
بعضـی ها مـیخواهند ثـابت کـنند که...!؟
حـیا از مــُد افتاده..! عفت مُــرده..!
رابــطه محـرم؛نامحـرم افـسانه شـده..!

95660854771300936319.jpg
بــعضی ها هم...!
ویـتـرین زیـبـای و حیـا خـودشان را در معـرض چـشم های..
گـرسنه خـیابانـی قرار مـیدهند..!

97972321463185178480.jpg
ارزش ها انـدک؛انـدک کـم رنـگ شـدن در ایـن دوران..!
اسمش شده بود مــُد..! اوایـل بـد نبـود..!
چون تغیـیر ظاهری را نوعی تغییـر درونـی می پنـداشتیم..!

بعـد شـد آفـت
غـیرت و حـیا..!
پسـرانـه اش از بالا کوتـاه شد..
دخـتـرانه اش از پـایـیـن..!

93004141721696310684.jpg
مــانتو ذره ذره آب رفت...!
حالا دیگه باید آن را بلوز نامید..!؟

43543657811959711563.jpg
چــادر هـم مانـند تورات و انـجیل امـروزی دسـتخوش تـحریف قـرار گرفت..!
آنقـدر نـازک می پـوشند بعضـی ها کـه بودنـش طعـنه ایسـت بـه نبودنش.!
بـعد هـم کـم کم تـبدیل شـد بـه چـیزی شبـیه لـباس زور بـرای
بـرخی ها.
75560795274252865812.jpg
به یـــاد مردانی که..!
نـه فـقط خواهر و مـادر خـودشان را جز
نـاموس خـودشان میدانستند..!
بلکـه تمـام دختـران این سـرزمین را جز لاینفک ناموس خودشان میدانستند.!
و در ایـن راه.....

16121009444206498723.jpg
امـروزه برخـی ها فـراموش کردنـد رسم مـردانگـی را...!
برخـی ها بـرای فـروش محصـولات خـود در نمایشگـاه ها..!

از مانکن هـای
بـزک کرده جهـت چشم نـوازی مشـتری ها اسـتفاده میکنند.!
آیـا عـرف بین الملل جای غیرت را گرفت...!
شــــاید...!؟

18929957272970388818.jpg
امـروزه دل آدم مـیگیـره از هـمـان بـظاهـر مردانـی کـه..!
روزانـه با هـزاران دختر و شـاید هـم زن میـچرخند..!
همان هایی که به پیـرزن صاحبخانه هـم چشـم دارند..!
امــــا...!

وقت ازدواجشان که رسیـد دستشان را گذاشتنـد روی پـاکترین
دختران شهر.!

97142969386112077868.jpg
بعــضی هـا هــم فـکر میکـنند...!
اگر از کنـار یـک دختـر رد بـشن و متــلک نـندازن..
امتـیـاز اون مـرحلـه رو از دسـت دادن..!

60307853603920959230.jpg
آیــا ایـنها نمـی دانـند کـه..!
بدنبال غــرایز جـنسی رفـتن مــانند..!
لیسـیدن عسـل بـر روی لـبه شـمـشیر اسـت..!

73687218025339525699.jpg
هـزاران هـزاران شهید جـان خـود را فـدا کردند..!
تا ثابـت کنند حـجاب در این سرزمـین چـقدر فـدای دارد..!
هـر کـس بـاور ندارد وصـیت نامـه ها را بخـواند..!

99422704113223372417.jpg
امــا...!
برخـی ها ایـن وصیـت نامه هـا را در گـوشـه ی از تـاریخ سنـجاق کـردند..
و از یــاد بــردنـد..!
و به گـونـه ی لـباس بـر تـن مـیکنند و در مـلا عـام قـدم مـیزنـند..!
که میشـوند الـت قـتاله بـرای دل جـوونا..!

52765282702920863813.jpg
گـاهی اوقــات فـکر میکـنم..
شیـطان با گنـدم ما را چیـز خـور کرده..!
و گـرنه خـلیفه خـدا باشـی و انـقدر بـی چشـم و رو..!

30138122115549475028.jpg


نوشته شده در شنبه 93/12/23ساعت 7:44 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |


aks-asheghane-new-6.jpg


جوری در آغوشت می‌خوابم 

که خدا پیدایم نکند 

و خیال کند اشتباهی به تو دو تا روح داده است


نوشته شده در چهارشنبه 93/12/6ساعت 10:3 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |

سلام دوستان ممنونم که از وبم دیدن میکنید ونظر میذارین

اگه پیشنهادی برای بهتر شدن وبم دارین بدین ممنون میشم

دوستدار همتون...


نوشته شده در دوشنبه 93/12/4ساعت 8:8 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |
اس ام اس

 

دخــــــتر شدم تا با تمام وجود عاشق یه نفر باشم،فقط یه نفــــــــر...

 دخــــــــــتر شدم تا با احساسات قشنگ آرومش کنم...

 دخــــــــــــــتر شدم تا تکیه گاه خستگی های یه مرد باشم...

 دخــــــــــــــــتر شدم تا به یه نوزاد زندگی ببخشم...

 ...

 به ســـــــــــــــــــلامتی دخترای سرزمینم


نوشته شده در دوشنبه 93/12/4ساعت 8:6 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |

مــن یـکــــ دخـتــر چــادریـــم ...

شاد و پرنشاط ، سرزنده و پرکار...
قرآن و نهج البلاغه اگر میخوانم ، رمان و حافظ هم میخوانم.
عاشق پهلوانی های حضرت حیدر اگر هستم ، یک عالمه شعر
حماسی از شاهنامه هم حفظم.

پای سجاده ام گریه اگر میکنم ، خنده هایم بین دوستانم هم
تماشایی است !

من یک عالمه دوست و رفیق دارم.
تابستان ها اگر اردوی جهادی میرویم ، اردوهای تفریحی ام نیز هر
هفته پا برجاست ...

ما اگر سخنرانی میرویم ، پارک رفتنمان هم سرجایش است ...
مسجد اگر پاتوق ماست ، باغ و بوستان پاتوق بعدی ماست ...
برای نماز صبح قرار مسجد اگر میگذاریم ، هنوز خورشید نزده از مسجد
تا خانه پیاده قدم میزنیم.
دعای عهدمان را اگر میخوانیم
، همانجا سفره باز میکنیم و با خنده و
شادی صبحانه مان میشود غذا با طعم دعا !

ما اگر چادر سر میکنیم ، نقاش هم هستیم ، خطمان هم خوب است
حرفهای دخترانه مان سرجایش ، شوخی های دوستانه مان را هم
میکنیم ،

نمایشگاه و تئاتر هم میرویم ، سینما هم اگر فیلم خوب داشت ...
کوه هم میرویم ، عکس های یادگاری ، فیلم های پر از خنده و شادی...
کی گفته ما چادری ها ...

من قشنگ تر از دنیای خودمان سراغ ندارم !
دنیای من و این رفیقان با خدایم ،
همین هایی که دنبال زندگیشان در کوچه و خیابان نمیگردند ،
همین هایی که وقتی دلت را میشکنند تا حلالیت ازت نگیرند ول کن
نیستند ،
همین هایی که حیاشان را نفروختند ...
خوشبخت ندیده ، هرکس ما را ندیده ...

یازهرا

نوشته شده در پنج شنبه 93/11/30ساعت 8:45 عصر توسط فرزانه د نظرات ( ) | |
قالب ساز وبلاگ پیچک دات نت
دریافت این کد آهنگ